Wist u...

Witte wandgemonteerde airconditioner.

Dit toestel is airco of split-airco genaamd dat men tegenwoordig als 'warmtepomp' verkoopt maar is in feite ontworpen om te koelen.

Uiteraard kan u zich mee behelpen om u te verwarmen alhoewel het niet echt een comfortabel warmtegevoel is.

Het blaast gewoon koude of warme lucht en wanneer uitgeschakeld is koude of warmtegevoel weg.

Warmte-opslag radiatoren daarentegen  hebben maar kort stroom nodig en houden de ruimte op de ingestelde temperatuur omdat ze gebruik maken van de opgeslagen warmte in de radiatorkern.

 

Er is een betere en meer rendabele oplossing dan een warmtepomp

Met de vraag naar het gebruik van hernieuwbare energie en de zogenaamde energietransitie is er een grote verschuiving van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. Iedereen heeft het nu alleen nog maar over warmtepompen of verwarmingssystemen in verwarmingsnetwerken. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat er andere verwarmingssystemen zijn die ook op hernieuwbare energie werken, maar die een fractie van de prijs van een warmtepomp kosten. Bovendien zijn er geen technische specialisten nodig om dure installaties uit te voeren. Dit verwarmingssysteem is elektrische verwarming met een accumulatiekern of warmte-opslagkern - niet te verwarren met nacht-accumulatieverwarming!
Hieronder ziet u een voorbeeld van een vergelijkende berekening tussen een warmtepomp (HP) lucht/water en
een vergelijkende installatie met elektrische warmte-opslagverwarming van Thermoheat.

Energieconsultant en verwarmingsingenieur Karl Peter Mayer uit Arosa in Zwitserland heeft deze vergelijkende berekening opgesteld.
De lucht/water-warmtepomp wordt op veel plaatsen gebruikt, hoewel de kosteneffectiviteit niet erg hoog is.
Vooral in de bergen boven een bepaalde hoogte wordt de warmtepomp een puur elektrisch verwarmingssysteem.
verwarmingssysteem. De lagere luchttemperatuur in de winter kan betekenen dat huizen niet meer warm worden.
De klant wordt niet verteld dat de lucht/water-warmtepompen extra elektrische verwarming nodig heeft en dus
vaak hoge elektriciteitsverbruik veroorzaken.
Ons voorbeeld verwijst nu naar een lucht/water-warmtepomp voor conventionele radiatoren.

De elektrische prestatiegegevens Warmtepomp:

Split-warmtepomp bij +7°C een verwarmingsvermogen van 7,7 KW (55°C VL). Elektrisch opgenomen vermogen:
Buiten-unit:   5,81 KW
Binnen-unit:  1,38 KW
Totaal:           7,19 KW
Om met de bestaande radiator (renovatie) een vertrektemperatuur van 55°C te bereiken wanneer de buitentemperatuur
buitententemperatuur lager is dan +7°C, moet deze worden ingeschakeld.
Hoe meer temperaturen onder nul, hoe meer extra elektrische energie er nodig is.

Totale kosten incl. investering en onderhoud
Om de bedrijfsuren te berekenen, verwijzen we naar de norm.

Voor verwarmingssystemen zonder sanitair warm water stelt de norm
1300 volledige gebruiksuren als berekeningsmethode.

Investeringskosten:

Splitwarmtepomp ca. 7 KW

Investering inclusief installatie                                        Totaal:                                      € 45.000 excl. btw

Elektriciteits- en onderhoudskosten:

Elektriciteitskosten per jaar (1300 uur)

Elektriciteitskosten                                                                                                           € 3.150,-- excl. BTW

Jaarlijks onderhoud                                                     € 350,-- excl. BTW

Totaal:     € 3.500,-- excl. BTW

Accumo radiatoren hebben een opslagverwarmingskern aan de binnenkant en lamellen aan de buitenkant die als een warmtewisselaar fungeren en voor een betere warmteoverdracht zorgen. Daarom hebben ze geen ventilator nodig. De warmteverdeling is daarom beter als bij conventionele warmwaterradiatoren.

Investeringskosten voor 8 KW warmteafgifte:
8 radiatoren incl. installatie                                      (als voorbeeld)      € 6.000,- 7000- excl. BTW

Totaal:  € 7.000,-- excl. BTW

Onderhoud/elektriciteit bij 1300 uur volledig gebruik

Elektriciteitskosten per jaar bij 1300 uur                                               € 2.600,-- excl. BTW

Totaal: € 2.600,-- excl. BTW

Lucht/water-warmtepomp                                                      Thermoheat warmte-opslag verwarming

Investering     Jaarlijkse kosten 45.000.-- 7.000.--
Elektriciteit + onderhoud 3.500.-- 2.600.--
Investeringskosten 5%/jaar 2.250.-- 350.--
Afschrijving: 20 jaar 2.500.-- 30 jaar: 300.--
Totaal /jaar 8.000.-- 3.250.--

           Jaarlijks verschil                                                € 4`750,--

Samenvatting:

- De Warmte-opslagverwarming heeft duidelijke kostenvoordelen ten opzichte van een lucht/water warmtepomp.
- Eenvoudigere en snellere installatie.
- Langere levensduur - 30 jaar garantie
- De zogenaamde "grijze kosten" voor de totale constructie (productie, transport, installatie, opslag enz.) zijn aanzienlijk lager bij een verwarmingssysteem met warmte-opslag.
- Eenvoudige installatie door wandmontage met plug-in 230 volt.
- Programmering (nachtverlaging, individuele temperatuurinstelling voor elke kamer, enz.) en een app kunnen ook    worden gebruikt om de elektriciteitskosten van onze warmte-opslagsysteem actief te optimaliseren.
- Er zijn ook geen jaarlijkse onderhoudskosten meer nodig.